Idha Sweden AB

Lagring och utvärdering av färdskrivardata sedan 2007

Från analog till digital och framåt

I år 2023 firar färdskrivaren 100 år. Färdskrivaren är ett instrument framtaget för kontroll av lagefterlevnad av en social lagstiftning som säger att alla förare av kommersiell transport över 3.5 ton ska konkurrera på samma villkor, inte behöva arbeta dygnet runt med de risker det medför, samt ha en dräglig social tillvaro.

2006 blir färdskrivaren digital. Sprunget ur digitaliseringen av färdskrivare är vi Idha Sweden AB, ett mjukvarubolag i framkant med målet att underlätta hanteringen av färdskrivare och lagefterlevnad. För oss står inte DATA för Dubbelt Arbete Till Alla, snarare tvärtom. Det italienska uttrycket Sprezzatura tycker vi är en passande beskrivning för en lyckad digitalisering, dvs. att utföra en erkänt svår uppgift på ett tillsynes enkelt sätt.

Komplexa arbetsuppgifter försvinner inte, men med rätt verktyg kan man dölja komplexitet och förenkla arbetet. Att skapa verktyg som förenklar arbetet är vad Idha Sweden AB gör för sina kunder. Idha Online, vårt system för kontroll av lagefterlevnad hanterar på en dag information som skulle ta en människa lågt räknat 100 år.

Komplexa arbetsuppgifter försvinner som sagt inte, att utföra en erkänt svår uppgift på ett tillsynes enkelt sätt kräver sin expert. Idha Swedens framgångar kan förklaras av en perfekt mix av datavetenskap, branschkunskap och en stor portion erfarenhet. I vår senaste version av Idha Online finns många år av ackumulerad kunskap till våra kunders förfogande, och med dess hjälp kan våra kunder färdskrivare och lagstiftning lika bra som vi.

Man kan såklart fråga sig om digitaliseringen av färdskrivare har bidragit till att något blivit bättre, på den frågan vågar vi säga JA. Från att vi lanserade Idha Online år 2007 har våra kunder minskat antalet överträdelser med 90 % eller mer. Som ett naturligt nästa steg i digitaliseringen av färdskrivare öppnar vi nu upp våra API:er för att våra kunder på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra sig värdet av all data de har i sina färdskrivare direkt i sin egen specifika verksamhet.

Med det sagt så är vi är stolta över vad vi har skapat och vad vi hittills har bidragit till, och ser också fram emot vad vi kan åstadkomma i framtiden.

Vår resa

 • 1969

  Karl-Göran Sandström lägger karriären som fotbollsspelare bakom sig och anställs på Kienzle i Enskede i Stockholm. Kienzle har sedan 1923 tillverkat och reparerat färdskrivare och taxametrar. 1971 öppnar Kienzle en filial i Sundsvall med Karl-Göran Sandström i spetsen.

 • 1991

  Karl-Göran Sandström tar över verksamheten från Kienzle i Sundsvall och startar KG Sandström AB (KGS), samma år börjar även sonen Jonas Sandström på KGS. 1993 köper Mannesmann-VDO upp Kienzle, de behåller befintlig VDO representant i Sverige men lägger ner Kienzle verkstäderna. Då passar KGS på att starta fristående färdskrivarverkstäder i Malmö 1993 samt i Stockholm 1995.

 • 2006

  Den analoga färdskrivaren blir digital, förares historiska körning lagras nu digitalt istället för på diagramblad av papper. Civilekonomen Jonas Sandström tillsammans med datavetaren David Norman startar Idha Sweden AB för att utveckla web-idha, ett webbaserat system för lagring och utvärdering av digital färdskrivardata. Samma år tar även KG Sandström över Kienzles fd. huvudkontor i Stockholm.

 • 2010

  Version 2 av web-idha släpps och byter samtidigt namn till Idha Online. Samma år implementeras stöd för fjärravläsning, nu kan man att skicka filer direkt från färdskrivaren till Idha Online över mobilnätet. Istället för att kopiera färdskrivare och förarkort manuellt kan nu filöverföringen till Idha Online automatiseras.

 • 2014

  Idha Sweden AB blir delägare i Drivec AB. Drivec AB tillhandahåller fordonsinformation med fokus på ekonomi, miljö och säkerhet, de två fokusområdena är Eco-Driving och Fordonshälsa. Drivec AB har idag världsledande teknik för att spara bränsle genom att mäta och påvisa överförbrukning samt utbilda och ändra körbeteende, inget annat annat system har lika stora återkommande besparingar som dessutom fungerar oavsett drivmedel. Drivec ABs system Fordonshälsa mäter avvikelser och förutser eventuella kostsamma stillestånd och haverier. Drivec's hårdvara kan idag användas för fjärrkopiering till Idha Online och i framtiden kan det även bli fler integrationer.

 • 2019

  I princip alla analoga färdskrivare är nu utbytta till digitala, och Generation 2, den smarta färdskrivaren lanseras. Den nya färdskrivaren får uppdaterade krypteringsalgoritmer för kontroll av äktheten av färdskrivardata, samt att den får inbyggd positionering med hjälp av GNSS.

 • 2023

  Version 3.0 av Idha Online släpps. Idha Online har fått ett nytt gränssnitt och stora delar har skrivits om från grunden, systemet går över från att vara ett övervakningssystem till ett ärendehanteringssystem, där användaren kontinuerligt får veta vad som ska göras och varför. Idha Sweden AB har mer än 15 års erfarenhet av digitala färdskrivare där mycket finns implementerat i Idha Online 3.0.

  Version 2 av den smarta färdskrivaren släpps, ytterligare hjälpmedel för kontroll av internationell trafik har introducerats, samt att det nu blir möjligt att uppdatera färdskrivarens mjukvara istället för att fysiskt byta ut den.